druki, druki medyczne, druki akcydensowe, druki stomatologiczne, druki dla szpitali, akcydensy, formularze, historia choroby, zaswiadczenie lekarskie, orzeczenie o stanie zdrowia,skierowanie do labolatorium, recepta, akrusz, druki reklamowe, drukarnia akcydensa.pl
   akcydensa.pl
Druki
medyczne 
akcydensowe 
biblioteczne 
inne


Koszyk
  Zawartość koszyka
Informacje
 O firmie
 Pytania i odpowiedzi
 Polityka prywatności
 Mapa strony
 Regulamin
 Cennik
 Kontakt
Druki medyczne i akcydensowe w drukarni internetowej akcydensa.pl

Oferujemy ponad 500 wzorów druków medycznych i akcydensowych. Nasza oferta druków medycznych to druki dla szpitali, ośrodków zdrowia, stacji pogotowia ratunkowego, lekarzy, praktyk lekarskich, przychodni i poradni specjalistycznych. Oferta druków akcydensowych obejmuje druki dla urzędów i instytucji publicznych, bibliotek oraz przedsiębiorstw prywatnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni internetowej akcydensa.pl dotyczącej druków medycznych oraz druków akcydensowych.

Wykonujemy druki według indywidualnych wzorów, w tym druki bezadresowe oraz druki reklamowe w pełnym kolorze jak ulotki, plakaty, foldery, itp.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z działem sprzedaży: 89 526 76 77

Szczególnie polecamy - druki medyczne:

druki szpitalne

dzienniki ruchu chorych, historie choroby, karty zleceń lekarskich, karty gorączkowe, karty informacyjne leczenia szpitalnego, księgi chorych, zapotrzebowania na leki, księga dokonanych operacji, księga główna chorych, księga raportów pielęgniarskich, paszport techniczny.

 

formularze inspekcji sanitarnej

formularze zgłoszenia zachorowania, wezwanie do szczepień, karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, rejestr chorób zawodowych i podejrzeń.

 

formularze Narodowego Funduszu Zdrowia

ankiety o stanie zdrowia, deklaracje wyboru lekarza, informacja dla lekarza kierującego, skierowania, zlecenia, sprawozdania.

 

formularze pomocnicze

recepta zwykła, zlecenie na zabiegi dokonane przez fleczerza-pielęgniarkę

 

formularze Zakładu Opieki Zdrowotnej

Audiogram, bilans 2-latków, bilans 4-latków, deklaracja wyboru pielęgniarki, deklaracja wyboru położnej, dyspozycja lekarska, książki kontroli, skierowania, zapotrzebowanie na leki

 

druki medyczne dot. higieny pracy

badanie okresowe, badanie wstępne, karta badań okresowych, karta badań profilaktycznych, zaświadczenia lekarskie, orzeczenie lekarskie

 

druki medyczne dot. higieny szkolnej

karty profilaktycznych badań lekarskich, karta zdrowia ucznia, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, zaświadczenie o czasowej niezdolności do nauki.

 

druki medyczne dot. opieki zdrowotnej otwartej

historie choroby, karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku, koperta indywidualna, koperta zbiorcza środowiska, księga przyjęć, książka główna przychodni, książka gabinetu zabiegowego, książka pracy terenowej pielęgniarki.

 

druki medyczne dla poradni dla dzieci

karta zdrowia dziecka, książeczka zdrowia dziecka 0-18 lat

 

druki medyczne dla poradni dla kobiet

dziennik położnej, karta badania piersi u kobiet, karta chorób narządu rodnego, karta ciąży, karta przebiegu ciąży, pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka

 

druki medyczne dla poradni odwykowych

orzeczenie do sądu rejonowego, historia choroby, karta leczenia anticolem, karta statystyczna poradni.

 

druki medyczne dla poradni okulistycznych

badanie okulistyczne w kierunku wczesnego wykrywania jaskry, książeczka chorego na jaskrę, karta chorego na jaglicę, Kugel-Perimer, ankieta-wywiad, recepta na okulary.

 

druki medyczne dla poradni przeciwgruĄliczych

historia choroby dla chorych na gruĄlicę, karta choroby poradni przeciwgruzliczej, karta diagnostyczne, karta ewidencyjna chorego, książka chorych zarejestrowanych w poradni przeciwgruĄliczej, wezwanie do poradni przeciwgruĄliczej, załącznik do formularza G-1

 

druki medyczne dla poradni skórno-wenerologicznych

karta choroby chorego na kiłę, karta choroby poradni SW, karta do kartoteki Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej, książka badań serologicznych, książka chorych i kontaktów, skierowanie na konsultację.

 

druki medyczne dla poradni sportowo-lekarskich

karta sportowo-lekarska, karta zdrowia sportowca.

 

druki medyczne dla poradni stomatologicznych

diagram, karty choroby, karta fluoryzacji, karta ortodontyczna, koperta poradni stomatologicznej, księga pracowni protetyki stomatologicznej.

 

druki medyczne dla poradni zdrowia psychicznego

historia choroby poradni zdrowia psychicznego, historia choroby psychiatryczna, karta ewidencji pacjentów szpitala psychiatrycznego/odwykowego, skierowanie do szpitala psychiatrycznego, zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, zawiadomienie o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym, zawiadomienie o przyjęciu lub zatrzymaniu w szpitalu psychiatrycznym, Zawiadomienie o wypisaniu ze szpitala. psychiatrycznego.

 

druki medyczne dla pracowni analitycznych

badanie czynności wątroby, białko we krwi, cukier we krwi, dziennik pracy laboratorium diagnostycznego, grupa krwi, krew obwodowa, księga pracowni analitycznej, morfologia krwi, wynik badania laboratoryjnego, wynik badania mikrobiologicznego, wynik badania krwi na OB.

 

druki medyczne dla stacji i punktów krwiodawstwa

książka transfuzyjna, skierowanie na badanie grupy krwi, wynik badania grupy krwi, zamówienie na krew i jej składniki, zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego.

 

druki medyczne dla stacji pogotowia ratunkowego

dziennik pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna, zlecenie wyjazdu

 

druki medyczne dla szpitali klinicznych

historia choroby klinika chirurgiczna, historia choroby klinika chorób wewnętrznych, historia choroby klinika neurologiczna, historia choroby klinika okulistyczne, historia choroby otolaryngologiczna, historia urazowo-ortopedyczna, karta podanych i wydalonych płynów, karta przebytej ciąży porodu i połogu.

 

zaświadczenia o stanie zdrowia

Zaświadczenie o lekarskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Zaświadczenie o lekarskie dla studentów, karta badania dla kierowców, orzeczenie lekarskie dla kierowców, orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie dla sądu.

Oferta druków akcydensowych obejmuje druki dla urzędów publicznych, bibliotek, przedsiębiorstw prywatnych:

druki akcydensowe dla bibliotek

karta czytelnika, karta katalogowa, karta książki

 

finanse i rachunkowość

dziennik finansowy przebitkowy 3-kolumnowy, dziennik materiałowy przebitkowy, dziennik tabelaryczny, karta kontowa 2-kolumnowa, karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa, karta wydatków, KP dowód wpłaty, KW dowód wypłaty, księga inwentarzowa, likwidacja środka trwałego, raport kasowy, raport kasowy, rejestr uniwersalny.

 

gospodarka materiałowa

arkusz spisu z natury, kartoteka materiałowa, książka kontroli, magazyn przyjmie, magazyn wyda, przyjęcie materiału, zamówienie, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych

 

kadry

karta ewidencji czasu pracy, karta obiegowa zmiany, karta urlopowa, kartoteka osobowa, lista obecności w pracy, umowa o pracę

 

pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

deklaracja przystąpienia do PKZP, informacja o stanie konta PKZP, kartoteka kasowa, lista potrąceń PKZP, wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP, wniosek o skreślenie z listy członków PKZP.

Zapraszamy do współpracy! Życzymy udanych zakupów!


Automatica Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  druki online | druki medyczne | druki akcydensowe | druki biblioteczne |druki reklamowe | drukarnia internetowa