druki, druki medyczne, druki akcydensowe, druki stomatologiczne, druki dla szpitali, akcydensy, formularze, historia choroby, zaswiadczenie lekarskie, orzeczenie o stanie zdrowia,skierowanie do labolatorium, recepta, akrusz, druki reklamowe, drukarnia akcydensa.pl
   akcydensa.pl » Cennik
Druki
medyczne 
akcydensowe 
biblioteczne 
inne


Koszyk
  Zawartość koszyka
Informacje
 O firmie
 Pytania i odpowiedzi
 Polityka prywatności
 Mapa strony
 Regulamin
 Cennik
 Kontakt
Cennik
Aktualny cennik druków medycznych i akcydensowych:
Nazwa druku: Cena netto:
1. Białko 2. Frakcje 3.20
Ankieta - wywiad 5.30
Ankieta - wywiad 5.30
Ankieta dla kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy 8.90
Ankieta o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w programie profilaktyki chorób odtytoniowych A4 8.90
Ankieta o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w progranie profilaktyki chorób odtytoniowych A5 5.30
Ankieta świadczeniobiorcy w programie profilaktyki gruźlicy 18.70
Arkusz spisu z natury 12.00
Audiogram AAD-80 5.20
Audiogram AD-841 5.20
Badanie czynności wątroby 3.20
Badanie okresowe 7.60
Badanie okulistyczne w kierunku wczesnego wykrywania jaskry 6.20
Badanie terści dwunastniczej 2.50
Badanie wstępne 10.70
Białko we krwi 2.00
Bilans 2-latków 8.90
Bilans 4-latków 8.90
Bilans płynów 7.40
Cukier we krwi 2.00
Cukier, krzywa, profil 2.00
Czas krzepnięcia 2.00
Deklaracja Przystąpienia do PKZP 3.20
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy (...) oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 10.70
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy (...) oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 10.70
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy (...) oraz poloznej podstawowej opieki zdrowotnej 10.70
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy realizującego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną na 10.70
Diagram 7.40
Do Sądu Rejonowego (orzeczenie przym.lecz.) 3.20
Do zakładu radiologii lekarskiej AM 3.70
Dokumantacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej 12.00
Dyspozycja lekarska 3.80
Działalność patronażowa 7.40
Dzienna ewidencja przyjęć pacjentów 15.70
Dzienna ewidencja wykonanych badań 7.40
Dzienna ewidencja wykonanych zabiegów w dziale rehabiltacyjnym 8.90
Dziennik finansowy przebitk. 3-kolumnowy 18.70
Dziennik korespondencyjny 20.00
Dziennik materiałowy przebitkowy 18.70
Dziennik podawczy 20.00
Dziennik położnej cz. III 15.00
Dziennik położnej cz.I 10.00
Dziennik pracy laboratorium diagnostycznego 20.00
Dziennik pracy pogotowia ratunkowego 20.00
Dziennik ruchu chorych oddziału 8.90
Dziennik ruchu chorych szpitala 29.30
Dziennik tabelaryczny 32.50
Elektrodiagram 7.60
Elektrolity 3.00
Enzymy 2.50
Grupa krwi 2.00
Grupa krwi 2.00
Historia choroby dla chorych na gruźlicę 30.00
Historia choroby dziecka 18.70
Historia choroby dziecka - wkładka 8.90
Historia choroby klinika chirurgiczna 18.70
Historia choroby klinika chorób wewnętrznych 18.70
Historia choroby klinika chorób wewnętrznych - wkładka 10.70
Historia choroby klinika neurologiczna 18.70
Historia choroby klinika neurologiczna - wkładka 18.70
Historia choroby klinika okulistyczna 18.70
Historia choroby ogólna 18.70
Historia choroby ogólna - wkładka 8.90
Historia choroby otolaryngologiczna 18.70
Historia choroby poradni 7.60
Historia choroby poradni - wkładka 5.00
Historia choroby poradni odwykowej 30.00
Historia choroby poradni reumatologicznej dla dorosłych 16.00
Historia choroby poradni reumatologicznej dla dorosłych - wkładka 6.30
Historia choroby poradni zdrowia psychicznego 30.00
Historia choroby psychiatryczna 30.00
Historia choroby urazowo-ortopedyczna 18.70
Historia chorób kobiecych 18.70
Historia chorób kobiecych - wkładka 10.70
Historia rozwoju noworodka 7.40
Historia zdrowia i choroby 7.60
Indywidualna karta opieki pielęgniarskiej w POZ 18.70
Indywidualna karta zleceń lekarskich (pionowa) 8.90
Indywidualna karta zleceń lekarskich (pozioma) 8.90
Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej 6.20
Informacja dla lekarza kierującego A4 12.00
Informacja dla lekarza kierującego A5 8.00
Informacja dotycząca szczepień 3.80
Informacja o liczbie uczniów objętych opieką w zakresie świadczeń: pielęgniarka szkolna 5.00
Informacja o stanie konta PKZP 2.00
Jonogram 3.20
Kał 2.00
Karta akcesyjna dwumiesięcznika 6.00
karta akcesyjna dwutygodnika 6.00
Karta akcesyjna dziennika 6.00
Karta akcesyjna kwartalnika 6.00
Karta akcesyjna miesięcznika 6.00
Karta akcesyjna tygodnika 6.00
Karta badania cytologicznego 11.90
Karta badania histopatologicznego 7.40
Karta badania lekarskiego (zał. nr 9 do rozp. MZ z 17.07.2014) 18.70
Karta badania lekarskiego w etapie podstawowym w programie profilaktyki chorób odtytoniowych 5.30
Karta badania piersi u kobiet 7.40
Karta badania profilaktycznego 18.70
Karta badania profilaktycznego w programie profilaktyki chorób układu krążenia 18.70
Karta badania profilaktycznego w programie profilaktyki chorób układu krążenia 8.90
Karta badania psychologicznego 11.20
Karta badania psychologicznego (zał. nr 6 do rozp. MZ z 8.07.2014) 18.70
Karta badań do celów sanitarno-epidemiologicznych 10.70
Karta badań okresowych 12.00
Karta badań profilaktycznych (specjalistycznych) 5.20
Karta badań rozwoju i zdrowia dziecka 6-letniego 6.20
Karta chorego na jaglicę 9.50
Karta choroby chorego na kiłę 7.40
Karta choroby poradni chirurgii stomatologicznej 7.60
Karta choroby poradni przeciwgruźliczej 7.40
Karta choroby poradni stomatologicznej 6.90
Karta choroby poradni stomatologicznej - wkładka 5.00
Karta choroby poradni SW 7.40
Karta choroby poradni SW - wkładka 5.20
Karta chorób narządu rodnego 7.40
Karta ciśnienia śródocznego 7.40
Karta czytelnika 7.00
Karta diagnostyczna 7.20
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego 32.00
Karta dietetyczna chorego na cukrzycę 7.40
Karta do kartoteki kontroli badań 9.00
Karta do kartoteki Wojewódzkiej przychodni skór.-wen. 6.00
Karta do skorowidza poradni zdrowia psychicznego 6.00
Karta drogowa 10.70
Karta dyspanseryjna poradni reumatologicznej 12.00
Karta ewidencji czasu pracy - karton 15.00
Karta ewidencji czasu pracy pracownika - karton 15.00
Karta ewidencji pacjentów szpitala psychiatrycznego/odwykowego 11.90
Karta ewidencyjna chorego 6.20
Karta ewidencyjna pacjentów poradni psych./odwyk. 11.90
Karta ewidencyjna wyposażenia 14.00
Karta fluoryzacji 12.00
Karta gorączkowa niemowlęcia 8.90
Karta gorączkowa ogólna 8.90
Karta gorączkowa położnicza 8.90
Karta identyfikacji grupy krwi 6.00
Karta informacyjna 3.20
Karta informacyjna leczenia szpitalnego 6.20
Karta informacyjna leczenia szpitalnego (duża) 10.70
Karta informacyjna leczenia szpitalnego (mała) 5.20
Karta informacyjna leczenia szpitalnego (psychiatryczna) 10.70
Karta informacyjna leczenia zakładowego 7.40
Karta intensywnej opieki (OIOM) 59.00
Karta katalogowa 7.00
Karta katalogowa wydawnictw 5.00
Karta kontowa 2-kolumnowa 8.00
Karta kontowa materiałowa ilościowo-wartościowa 12.00
Karta kontowa materiałowa przebitkowa 10.70
Karta kontroli zgłoszenia w poradni 5.90
Karta korespondencyjna / upomnienie 6.00
Karta książki 7.00
Karta laboratoryjna nr... 7.60
Karta leczenia anticolem 3.20
karta martwego urodzenia 6.20
Karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego 24.00
Karta medycznych czynności ratunkowych 12.00
Karta medycznych czynności ratunkowych 12.00
Karta obiadowa 6.00
Karta obiegowa zmiany 3.70
Karta obserwacji porodu 8.00
Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku 9.90
Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku - wkładka 5.00
Karta ortodontyczna 18.70
Karta ortodontyczna - wkładka 10.70
Karta podanych i wydalonych płynów 3.20
Karta położnicza 16.70
Karta potwierdzenia odbioru zwłok 3.20
Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy “0” 7.40
Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy I gimnazjum / klasy I szkoły ponadgim. 6.20
Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia ostatniej klasy szkołę podgimnazjalną 7.40
Karta profilaktycznych badań lekarskich dziecka 7-letniego 6.20
Karta profilaktycznych badań lekarskich ucznia klasy III 9.90
karta przebiegu ciąży A4 8.90
Karta radiofotograficzna uniwersalna 7.80
Karta rejstracyjna zakażeń szpitalnych 10.70
Karta sanitarna do celów sanitarno-epidemiologicznych 10.70
Karta sekcyjna 3.40
Karta serologiczna badania w kierunku kiły 3.20
Karta skierowania zwłok do kostnicy 2.00
Karta sportowo-lekarska 15.00
Karta statystyczna poradni odwykowej 9.90
Karta statystyczna psychiatryczna 7.40
Karta statystyczna szpitala ogólna 10.70
Karta środowiska rodziny-Wywiad środowiskowo-rodzinny 10.70
Karta środowiskowa (rodziny) 7.00
karta uodpornienia 15.00
Karta urlopowa 2.50
karta urodzenia 7.90
Karta wydatków 10.70
Karta zabiegów w dziale rehabilitacyjno-fizykoterapełtycznym 7.10
Karta zapisu / zobowiązanie 6.00
Karta zdrowia dziecka 7.60
Karta zdrowia dziecka (16 kartek) 5.00
Karta zdrowia dziecka - wkładka 5.00
Karta zdrowia kandydatów na wyższe uczelnie 6.20
Karta zdrowia sportowca 7.00
Karta zdrowia ucznia 9.90
Karta zdrowia ucznia - karton 15.00
Karta zdrowia ucznia - wkładka 6.20
Karta zgłoszenia nieporządanego odczynu poszczepiennego 10.70
Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego 12.00
karta zgonu 18.70
Karta zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego 9.90
Karta zlecenia wyjazdu zespołu Ratownictwa Medycznego 12.00
Karta zlecenia zespołu ratownictwa medycznego 10.70
Karta znieczulenia i obserwacji pooperacyjnej 10.70
Karta znieczulenia premedykacja 10.70
Karta-wynik badania laborotoryjnego w przypadku choroby zakaźnej 7.40
Kartoteka kasowa 12.00
Kartoteka materiałowa 15.00
Kartoteka osobowa 15.00
Koperta indywidualna 22.00
Koperta poradni ortodontycznej 27.00
Koperta poradni stomatologicznej 22.00
Koperta zbiorcza środowiska 26.00
KP Dowód wpłaty 3.80
Krew obwodowa 3.00
Książeczka chorego na cukrzycę 3.00
Książeczka chorego na jaskrę 4.50
Książeczka lekarska sportowca 7.00
Książeczka szczepień 0.17
Książeczka zdrowia dziecka 0-19 lat 8.00
Książka ambulatoryjna 29.30
Książka badań grupy krwi w.10 20.00
Książka badań serologicznycznych 24.30
Książka bilansów 20.00
Książka chorych i kontaktów 20.00
Książka chorych oddziału 20.00
Książka chorych zarejstrowanych w poradni przeciwgruźliczej 8.20
Książka kontroli 15.00
Książka kontroli hurtowni, apteki 15.00
Książka kontroli obrotu alkoholem etylowym 23.00
Książka kontroli sanitarnej 3.00
Książka kontroli środków odurzających 23.00
Książka oddziału noworodków 26.00
Książka orzeczeń komisji lekarskiej 20.00
Książka porad ambulatoryjnych (medycyna szkolna) 20.00
Książka pracowni diagnostycznej 20.00
Książka pracowni diagnostycznej 20.00
Książka pracowni protetyki stomatologicznej 20.00
Książka pracy terenowej pielęgniarki 9.60
Książka prób zgodności w.11 20.00
Książka przyjęć chorych i odmów 20.00
Książka transfuzjna 20.00
Książka transfuzyjna w.1 20.00
Książka zabiegów 20.00
Książka zgonów 20.00
Księga badań rentgenelogicznych 2/3 A4 16.00
Księga badań rentgenologicznych A4 20.00
Księga bloku operacyjnego (sali operacyjnej) 29.30
Księga chorych oddziału 20.00
Księga dokonanych operacji (duża) 20.00
Księga dokonanych operacji (mała) 16.00
Księga druków ścisłego zarachowania 15.00
Księga dysponenta zespołu ratownictwa medycznego 20.00
Księga główna przyjęć i wypisów 40.00
Księga inwentarzowa 12.00
Księga kontowa 20.00
Księga noworodków 20.00
Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć 20.00
Księga odwołań od treści orzeczeń 20.00
Księga odwołań od treści zaświadczeń - jednostki podstawowe 20.00
Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych 20.00
Księga porad ambulatoryjnych 20.00
Księga pracowni analitycznej 17.00
Księga pracowni analitycznej 20.00
Księga przyjęć 20.30
Księga raportów lekarskich 20.00
Księga raportów pielęgniarskich 20.00
Księga środków trwałych 20.00
Księga wizytacji stanowisk pracy 20.00
Księga wizytacji stanowisk pracy - jednostki podstawowe 20.00
Księga zabiegów 20.00
Księga zabiegów leczniczych 20.00
Kugel-Perimeter 15.00
KW Dowód wypłaty 3.80
Kwalifikacja do nauki pływania 3.20
Kwestionariusz osobowy 10.70
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 10.70
Kwitariusz żywnościowy 3.20
Likwidacja środka trwałego 4.60
Lista klas dzieci objętych opieką lekarsko-higienistyczną 7.40
Lista obecności w pracy 10.70
Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych 20.00
Lista potrąceń PKZP 5.20
Lista szczepionych przeciwko 13.70
Magazyn przyjmie (9 poz.) 8.00
Magazyn wyda (9-poz.) 8.00
Mielogram 4.40
Miesięczna karta eksploatacyjna 10.70
Miesięczna karta eksploatacyjna dla samochodu ciężarowego 10.70
Mocz 3.00
Morfologia krwi 3.20
Następna wizyta 3.00
Nota korygująca 5.20
Oddział położniczy 8.90
Opinia psychologiczna (pracownika ochrony fizycznej) 8.00
Orzeczenie - transport drogowy 5.20
Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 5.20
Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 8.00
Orzeczenie lekarskie 8.00
orzeczenie lekarskie (pracownika ochrony fizycznej) 12.00
Orzeczenie lekarskie (pracownika ochrony fizycznej)(po odwołaniu) 8.00
Orzeczenie lekarskie (zał. nr 3 Dz.U.2015/155) 8.00
Orzeczenie lekarskie (zał. nr 8do rozp. MZ z dnia 17.07.2014) 8.00
Orzeczenie lekarskie - art. 43 kodeks pracy 8.00
orzeczenie lekarskie - art. 55 kodeks pracy 8.00
Orzeczenie lekarskie dla kierowców 8.00
Orzeczenie lekarskie dla nauczycieli 8.00
Orzeczenie lekarskie dla uczniów/studentów /doktorantów 8.00
Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu 3.20
Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym 8.00
Orzeczenie psychologiczne (zał. nr 1 do rozp.MZ z 8.07.2014) 8.00
Orzeczenie psychologiczne (zał. nr 2 do rozp. MZ z 8.07.2014) 8.00
Orzeczenie psychologiczne (zał. nr 3 do rozp. MZ z 8.07.2014) 8.00
Orzeczenie psychologiczne (zał. nr 4 do rozp. MZ z 8.07.2014) 8.00
Oświadczenie - Upoważnienie pacjenta, przedstawiciela ustawowego 5.20
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (zał. nr 1 do rozp. MZ z 17.07.2014) 10.70
Oświadczenie lekarskie zał nr 2 12.00
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń 7.40
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń (przedstawiciel) 7.40
Oświadczenie pacjenta 7.50
Oświadczenie psychologiczne zał. nr 3(pracowników ochrony fizycznej) 12.00
Oświadczenie zał nr 1 rozp.MZ z 19.12.2013 8.00
Paszport techniczny 20 str. 6.00
Paszport techniczny 20 str. 6.00
Paszport techniczny 36 str. 9.60
Paszport techniczny 36 str. 9.60
Perymer świetlny Maqqiore 15.00
Pierwiastki śladowe 2.50
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka 15.00
Plan pracy pielęgniarek-położnych-salowych 6.40
Plan urlopów wypoczynkowych 6.40
Płyn mózgowo-rdzeniowy 3.20
Podejrzenie lub rozpoznanie gruźlicy 10.70
Polecenie księgowania 7.40
Polecenie księgowania (A4 samokopia) 12.00
Polecenie wyjazdu służbowego 5.70
Potwierdzenie odbioru rzeczy chorego 3.20
Potwierdzenie wykonania szczepienia 3.20
Potwierdzenie zmiany stanowiska 3.20
Potwierdzenienie umieszczenia w szpitalu 5.80
Pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 3.00
Protokól sekcyjny 18.70
Protokół Nr ust. okoliczności wypadku 0.60
Protokół posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawozdaniu ró 7.00
Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego 4.60
Próba zgodności krwi 2.00
Przyjęcie środka trwałego 4.60
Przyznanie wyższego wynagrodzenia 3.20
PZ Przyjęcie materiału (7-poz.) 8.00
Raport kasowy A4 12.00
Raport kasowy A5 8.00
Recepta na okulary 3.80
Recepta zwykła 2.50
Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń 9.60
Rejestr orzeczeń lekarskich 20.00
Rejestr pacjentów leczonych protetycznie 20.00
Rejestr uniwersalny 18.70
rejestr wydanych orzeczeń 20.00
Rejestr zaświadczeń lekarskich - jednostki podstawowe 20.00
Rezygnacja z wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej 10.70
Roczna karta ewidencji obecności w pracy 15.00
Rozkład pracy pielęgniarek i salowych 6.80
Rozliczenie technika dentystycznego 3.50
Rozliczenie zaliczki 4.60
Rozpoznanie histopatologiczne 6.00
Równowaga kwasowo-zasadowa 2.50
Skierowanie 3.80
Skierowanie do laboratorium 3.20
Skierowanie do laboratorium 3.20
Skierowanie do lekarza specjalisty 3.20
Skierowanie do poradni specjalistycznej 5.30
Skierowanie do pracowni diagnostycznej 5.30
Skierowanie do pracowni EKG 3.20
Skierowanie do szpitala A4 8.90
Skierowanie do szpitala A5 5.30
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 8.40
Skierowanie do zakładu leczenia zamkniętego 6.30
Skierowanie materiału do zakładu anatomii patologicznej 3.40
Skierowanie na bad. kwalif. do podania immunog. ANTY-D 3.20
Skierowanie na badania lekarskie 10.00
Skierowanie na badanie grupy krwi 5.20
Skierowanie na badanie lekarskie 6.20
Skierowanie na badanie mikrobiologiczne 6.20
Skierowanie na badanie psychologiczne Zał. nr 1 5.20
Skierowanie na badanie TK 10.70
Skierowanie na konsultacje badania serologiczne 5.20
Skierowanie na konsultację 7.20
Skierowanie na konsultację 4.60
Skierowanie na krew do pilnej transfuzji 5.20
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 8.90
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 10.70
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 10.70
Skierowanie na RTG - stomatologiczne 3.80
Skierowanie na wykonanie prób zgodności 7.40
Skierowanie na wykonanie próby zgodności 5.20
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 7.40
Skierowanie-wynik badania rediologicznego 6.00
Spis spraw 10.40
Spis wydanej bielizny do pralni 5.20
Sprawozdanie indywidualnego planu opieki pielęgniarskiej 6.20
Standardowa Procedura Operacyjna (SOP) 15.00
Substancje azotowe - Badanie czynności nerek 3.20
Świadectwo pracy 12.00
Test oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel 5.30
Układ krzepnięcia 2.50
Umowa o pracę 12.00
Wezwanie do poradni przeciwgruźliczej 3.20
Wezwanie do szczepień 5.20
Wezwanie do szczepień - karton 7.00
Wezwanie płatnicze 5.90
Wizyty patronażowe pielęgniarki środowiskowej u dziecka w pierwszym roku życia 10.70
Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP 3.20
Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP 5.20
Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego 5.20
Wniosek o zaliczkę 4.60
Wniosek urlopowy 3.20
Wynik badania cytologicznego 3.20
Wynik badania grupy krwi 3.20
Wynik badania krwi na OB 2.50
Wynik badania laboratoryjnego 3.20
Wynik badania mikrobiologicznego 6.20
Wynik badania mikrobiologicznego (ujemny) 2.00
Wynik badania plwociny 2.00
Wynik badania radiofotograficznego 3.00
Wynik badania serologicznego 2.00
Wynik badania serologicznego 3.20
Wynik badań kwalifikacyjnych do podania immung. ANTY-D 5.20
Wynik próby zgodności 3.20
Wyniki badania anatomopatologicznego 5.90
Wywieszka magazynowa 7.00
WZ Wydanie materiału (7-poz.) 8.00
Załącznik do formularza G-1 7.10
Zamówienie 12.40
Zamówienie na krew i jej składniki 5.20
Zamówienie na leki (proste) 4.00
Zamówienie na leki (złożone) 5.20
Zamówienie ogólne z rubrykami 10.70
Zamówienie ogólne z rubrykami (samokopia) 12.00
Zapotrzebowanie indywidualne na krew i środki krwiopochodne 4.00
Zapotrzebowanie na krew 2.50
Zapotrzebowanie nr 7.40
Zapotrzebowanie żywnościowe 10.70
Zaświadczenie 6.00
Zaświadczenie 4.60
Zaświadczenie dla sądu nr 4.60
Zaświadczenie lek. dla celów sanitarno-epidemiologicznych 8.00
Zaświadczenie lekarskie 8.00
Zaświadczenie lekarskie 3.20
Zaświadczenie lekarskie 8.00
Zaświadczenie lekarskie z bad. przep. do celów sanit.-epidem. 8.00
Zaświadczenie o czasowej niezdolności do nauki 3.20
Zawartość żołądka 2.50
Zawiadomienie o chorobie zakaźnej lub podejrzeniu 5.80
Zawiadomienie o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym 5.50
Zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego 7.40
Zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego 7.40
Zawiadomienie o przyjęciu lub zatrzymaniu w szpitalu psychiatryc 7.40
Zawiadomienie o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego 5.50
Zestawienie dzienne oddziału 7.20
Zestawienie rozchodu materiału 10.70
Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 15.70
Zestawienie zbiorcze spisów z natury 18.70
Zestawienie żywnościowe oddziałów 5.30
Zezwolenie Nr na czasowe opuszczenie 3.20
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych 10.70
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy 10.70
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) 10.70
Zgłoszenie objęcia pielęgnacyjną opieką środowiskową 7.40
Zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego 12.60
Zlecenie dla technika stomatologicznego 3.80
Zlecenie do porani stomatologicznej 7.60
Zlecenie na transport sanitarny 7.80
Zlecenie na zabiegi dokonane przez fleczerza-pielęgniarkę 3.60
Zlecenie na zaopatrzenie w wybory medyczne 10.70
Zlecenie na zaopatrzenie w wyr.med. Karta pot.upr. na zaop. w wyr.med.przysł.cem. część B 7.40
Zlecenie naprawy wyrobu medycznego 10.70
Zlecenie świadczenia protetycznego/ortodontycznego 6.20
Zlecenie wyjazdu nr ... 6.20
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego 3.20
Zmodifikowany test oceny wielkości uzależnienia od nikotyny A4 8.90
Zmodifikowany test oceny wielkości uzależnienia od nikotyny A5 5.30
Związki tłuszczowe 2.50

Publikowany cennik jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Handlowego i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego.

 

Automatica Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  druki online | druki medyczne | druki akcydensowe | druki biblioteczne |druki reklamowe | drukarnia internetowa